Kurser

  • Hvorfor bør ligestilling og diversitet være nøgleelementer i din organisations strategi?
  • Hvordan får du dine politikker om ligestilling og diversitet fra ord til handling, så de påvirker måden organisationen arbejder på?

Vi behandler disse og andre spørgsmål på vores kurser og workshops.

Vi tilbyder korte kurser, seminarer og præsentationer for bestyrelser, ledere, administratorer og medarbejdere om vigtigheden af ligestilling, diversitet og inklusion, og hvordan disse mål opnås, på en måde som kommer hele organisationen til gode.

Fordi forskellige organisationer har forskellige behov, og er forskellige steder i deres rejse mod diversitet, tilbyder vi skræddersyede kurser for organisationer.

 

Eksempler på kurser:

Lynn Roseberry

Mosaic® Workshop

Mosaic® er et Serious Game, som bruger køn som et naturligt startpunkt til at opfordre ledere på alle niveauer til at diskutere og reflektere over betydningen og praksissen af inkluderende lederskab.

Deltagerne får:

  • Viden om almindelige stereotyper
  • Indsigt i fælderne inden for inklusion
  • Muligheder for at afprøve deres egne tilgange til inklusion
  • Øvelse i at håndtere problemstillinger inden for inklusion

Læs mere

UN Women

Nordisk Hovekvarter, København, hvordan kan vi forøge procentdelen af kvindelige ledere? 8. December 2014

Under dette 2-timers seminar præsenterer Lynn Roseberry og Johan Roos deres 7 vejledende principper for hvordan kønsforskellene mindskes i ledelsen og hos medarbejderne. Seminaret begynder med en præsentation fra forfatterne, der senere udvides til en workshop med konkrete øvelser, omkring hvordan man kommer i gang med at arbejde med diversitet i organisationen, samt gruppediskussioner og spørgerunder med forfatterne.

Læs mere

Frokostseminar hos dansk tænketank, Mandag Morgen

Læs mere

Share This